Siirry sisältöön

Tilintarkastus

Tilintarkastusta ohjaavat standardit ja lainsäädäntö

Tilintarkastuksessa tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Tilintarkastuksen myötä tilintarkastaja antaa yhteisölle tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastus kattaa aina koko tilikauden, mutta kevyimmillään tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastus tehdään kerralla tilikauden lopuksi. Laajemmissa toimeksiannoissa tilintarkastus on ympärivuotinen prosessi, jossa tilinpäätöstarkastuksen lisäksi suoritetaan tilikauden aikaista tarkastusta.

Tilinpäätöstarkastusten lisäksi tilintarkastajan todistuksia ja lausuntoja tarvitaan monissa eri tilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi osakeantiin, apporttiin, sulautumiseen, jakautumiseen, yhtiömuodon muuttamiseen, negatiivista omaa pääomaa koskevan rekisterimerkinnän poistamiseen tai hanketarkastuksiin.

Tilintarkastuksen merkitys näkyy myös muille tilinpäätöksen käyttäjille, kuten pankeille, luottokorttiyhtiöille, leasingyhtiöille, tavarantoimittajille ja muille sidosryhmille. Laadukas tilintarkastus onkin tutkitusti yhteydessä muun muassa rahoituksen hintaan.

Tilintarkastusrajat

Lakisääteisen tilintarkastuksen raja ylittyy silloin, kun sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt kaksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä

Rajoja pienemmätkin yhteisöt saattavat olla velvollisia valitsemaan tilintarkastajan esimerkiksi yhtiöjärjestyksen, sääntöjen, yhtiösopimuksen, rahoitusehtojen tai muun lain perusteella.

Tilintarkastajaksi HT, KHT vai JHT?

Suurin osa suomalaisista yrityksistä ja muista yhteisöistä kuuluvat luokkaan, joka voi valita HT-tilintarkastajan. Valintaan vaikuttavat yhteisön kokoluokka ja toimiala. Julkishallinnon ja -talouden organisaatioihin valitaan JHT-tilintarkastaja.

Kuinka monta tilintarkastajaa pitää valita?

Pääsäännön mukaan tulee valita yksi varsinainen tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja. Varatilintarkastajaa ei kuitenkaan tarvitse valita, jos varsinaisia tilintarkastajia on valittu kaksi tai kun varsinainen tilintarkastaja on tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö. Myös esimerkiksi yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä useamman varsinaisen tilintarkastajan valinnasta.

Tilintarkastaja.fi – lakisääteiset tilintarkastuspalvelut sekä ohjaus ja neuvonta.
Ota yhteyttä!